Контакти

Десислава Георгиева - Заместник-министър на РРБ и Ръководител на УО на ОПРР


Главна дирекция  "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Адрес: 
1618, София, България
бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9


Ася Станкова - главен директор на ГД СППРР, МРРБ

Ангелина Тодорова-Бонева - и.д. Главен директор

Тел: 02 9405 439                           
Факс: 02 9405 383
e-mail: oprd@mrrb.government.bgПриемен ден за бенефициенти:

УО на ОПРР има приемен ден за бенефициенти на ОПРР, всеки вторник. Бенефициентите трябва да подават предварителна заявка в свободен текст с посочена тема, до петъка на предходната седмица на следния email: oprd@mrrb.government.bg.

Приемните дни се провеждат на адрес: 1618, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9Регионални отдели на ГД "СППРР":Северозападен район
Видин
Ул. „Цар Симеон Велики” 69А,
етаж 4                                   
Тел. 094 / 601125, 601135,
601145, 601140
Северен централен район
Русе
Площад „Свобода” 6, етаж 6                                  
(в сградата на община Русе)                               
Телефон/факс 082 / 830 696
Североизточен район
Варна
ул. „Д-р Пискюлиев” 3, етаж 4                   
Тел. 052/625 721, 625 483

Югозападен район
София
бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9
Тел 9405 388, 9405 541, 9405 243, факс 9405 519
 

Южен централен район
Пловдив
ул. „Богомил” 31, етаж 4
телефон 032 / 630 236, 630 237
 

Югоизточен район
Бургас
бул. „Стефан Стамболов” 120, етаж 5                            
телефон 056 / 810 426
 


Последна промяна: 23 Септември 2022 г. 16:28

Избрани новини