Указания относно възможностите за увеличаване размера на БФП по ОПРР 2014-2020
Указания относно възможностите за увеличаване размера на БФП по ОПРР 2014-2020
Указанията са публикувани в меню "Изпълнение на договори" на сайта на ОПРР 2014-2020
Актуални схеми
В момента няма актуални схеми.
Предстоящи събития
В момента няма Предстоящи събития.
Важни съобщения