Новини
Указания относно възможностите за увеличаване размера на БФП по ОПРР 2014-2020
06.12.2022 Указания относно възможностите за увеличаване размера на БФП по ОПРР 2014-2020
Указанията са публикувани в меню "Изпълнение на договори" на сайта на ОПРР 2014-2020
Заместник-министър Деляна Иванова откри 20-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“
23.03.2022 Заместник-министър Деляна Иванова откри 20-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“
Заседанието се проведе на 23.03.2022 г. в София
18 награди за най-добрите проекти и идеи във второто издание на „Нов европейски Баухаус“
21.02.2022 18 награди за най-добрите проекти и идеи във второто издание на „Нов европейски Баухаус“
Крайният срок за онлайн кандидатстване е 28.02.2022 г.
По ОПРР 2014-2020 ще бъдат осигурени допълнителни средства за укрепване на капацитета на здравната система за реакция при пандемия
10.03.2021 По ОПРР 2014-2020 ще бъдат осигурени допълнителни средства за укрепване на капацитета на здравната система за реакция при пандемия
Финансирането се предоставя по линия на инструмента REACT-EU
Публикувани са Инструкция за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1
15.02.2021 Публикувани са Инструкция за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1
и Указания за осигуряването на публичност към общините на ПРР 2021-2027. Документите са част от пакета за новия програмен период 2021-2027 г.
УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2
03.11.2020 УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2
подкрепени със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г.
УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
29.10.2020 УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
Актуализираните общи указания могат да бъдат намерени в меню "Планиране и програмиране"
Архив на новините
Избрани новини