Новини
НОВ СРОК (31.03.2023) ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДБФП В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ
17.02.2023 НОВ СРОК (31.03.2023) ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДБФП В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ
Управляващият орган на ОПРР информира за нов срок за подаване изменения на АДБФП
Проект на Индикативната годишна работна програма за 2023 г. по ОПРР 2014-2020 и ПРР 2021-2027 г.
15.02.2023 Проект на Индикативната годишна работна програма за 2023 г. по ОПРР 2014-2020 и ПРР 2021-2027 г.
УО публикува за коментари ИГРП за 2023 г.
Пето издание на Форум на градовете- голямото събитие за градове ще сe проведе на  16-17 март 2023 г.
09.02.2023 Пето издание на Форум на градовете- голямото събитие за градове ще сe проведе на 16-17 март 2023 г.
Предстои провеждането на петото издание на Форум на градовете
Анализ на нередностите, установени от Одитния орган при извършените през 2022 година проверки на проекти.
03.02.2023 Анализ на нередностите, установени от Одитния орган при извършените през 2022 година проверки на проекти.
Ежегоден анализ на нередностите, установени от Одитния орган при извършените през 2022 година проверки на проекти
Насоки за кандидатестване по процедура BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ” по ПО 8 „Техническа помощ” на ОПРР
25.01.2023 Насоки за кандидатестване по процедура BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ” по ПО 8 „Техническа помощ” на ОПРР
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
Годишното инфомационно събитие на Оперативна програма "Региони в растеж" за 2022 г. се проведе в НХА
23.12.2022 Годишното инфомационно събитие на Оперативна програма "Региони в растеж" за 2022 г. се проведе в НХА
Близо 2,3 млрд.лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ са вложени в обновяване на българските региони
УО на ОПРР 2014-2020 г.  публикува актуализирани Методически указания за изпълнение на ДБФП
23.12.2022 УО на ОПРР 2014-2020 г. публикува актуализирани Методически указания за изпълнение на ДБФП
Публикувани са актуализирани Методически указания за изпълнение на ДБФП.
Втора покана към ЮЛНЦ за общественополезна дейност за участие на представители в състава на Комитета за наблюдение на ПРР 2021-2027 г.
19.12.2022 Втора покана към ЮЛНЦ за общественополезна дейност за участие на представители в състава на Комитета за наблюдение на ПРР 2021-2027 г.
УО на ПРР 2021-2027 г.кани ЮЛНЦ за общественополезна дейност да участват КН на ПРР 2021-2027
Покана към юридически лица с нестопанска цел за участие като наблюдатели с право на съвещателен глас в състава на КН на ПРР
15.12.2022 Покана към юридически лица с нестопанска цел за участие като наблюдатели с право на съвещателен глас в състава на КН на ПРР
УО на ОПРР отправя повторна покана към юридически лица с нестопанска цел за участие като наблюдатели в КН на ПРР 2021-2027 г.
УО на ПРР публикува Правила за структуриране на Звената и Комитетите за подбор по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027
13.12.2022 УО на ПРР публикува Правила за структуриране на Звената и Комитетите за подбор по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027
Правила за структуриране на Звената и Комитетите за подбор по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027.
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |