Индикативни програми 2007-2013
Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2013 г.
Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2012 г.
(актуализирана към 09.07.2012 г.)
Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2012 г.
(актуализирана към 21.04.2012 г.)


Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2012 г.

(актуализирана към 06.03.2012 г.)


Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2012 г.

(актуализирана към 01.12.2011 г.)


Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г.

(актуализирана към 20.07.2011 г.)


Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г.

(актуализирана към 21.06.2011 г.)


Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г.

(актуализирана към 11.02.2011 г.)


Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г.

(актуализирана към 21.01.2011 г.)


Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2011 г.

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2010 г.

(актуализирана към 10.11.2010 г.)

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2010 г.
(актуализирана към 03.08.2010 г.)

(актуализирана от 04.06.2010 г.)

Направена е актуализация!

Последна промяна: 13 Март 2013 г. 09:57

Избрани новини