АРХИВ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Постъпили въпроси и дадени отговори по приоритетните оси на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Отговори по приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
Отговори на въпроси по схема 1.1
Отговори на въпроси по схема 1.2
Отговори на въпроси по схема 1.4

Отговори по приоритетна ос 2 "Регионална и местна достъпност"

Отговори по приоритетна ос 3 "Устойчиво развитие на туризма"
Отговори на въпроси по схема 3.1
Отговори на въпроси по схема 3.2
Отговори на въпроси по схема 3.3

Отговори по приоритетна ос 4 "Местно развитие и сътрудничество"
Отговори на въпроси по схема 4.1

Отговори по приоритетна ос 5 "Техническа помощ"

От общ характер


Последна промяна: 11 Юли 2017 г. 16:03

Избрани новини