Новини
Указания относно възможностите за увеличаване размера на БФП по ОПРР 2014-2020
06.12.2022 Указания относно възможностите за увеличаване размера на БФП по ОПРР 2014-2020
На проведеното на 30.11.2022 г. 21-во заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 в гр. Стара Загора беше взето решение УО на ОПРР да приложи равнопоставено към всички бенефициенти и за всички договори за БФП, непопадащи в обхвата на утвърдената с Постановление № 290 на Министерския съвет от 27.09.2022 г. Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), представения на заседанието подход за изменение на стойността на разходите за СМР, като увеличи последните с 15% от заложената стойност в бюджета на договора за БФП.

    В тази връзка, като взе предвид напредналия етап в изпълнението на програмата и ограничения свободен финансов ресурс, УО на ОПРР определи възможностите и условията за увеличаване размера на БФП, които са описани в Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) при ДБФП, непопадащи в обхвата на Методиката. 

      Документите са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган на ОПРР  - в меню "Изпълнение на договори"/ Указания за изпълнение на договори/Финансово управление, контрол и мониторинг и на сайта на Единния информационен портал на ЕСИФ - www.eufunds.bgОбратно към списъка с Новини
 
Избрани новини