Новини
Заместник-министър Деляна Иванова откри 20-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“
23.03.2022 Заместник-министър Деляна Иванова откри 20-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“

На 23.03.2022 г., в хотел „Милениум“, град София се проведе 20-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.. Заседанието беше открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР г-жа Деляна Иванова и г-жа София Алвес, директор в ГД "Регионална и градска политика" в Европейската комисия. Заседанието се проведе онлайн и присъствено като в него взеха участие и представители на Главна Дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия.

Основни акценти в програмата на заседанието бяха представените подходи за изменение на Оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., както и пакетът с мерки по най-новия инструмент на Европейската комисия "Действия на сближаване за бежанците в Европа" (CARE), представен от Ана-Сорина Канеа от Главна Дирекция "Регионална и градска политика" в Европейската комисия.
 
Представена беше и актуална информация за напредъка в изпълнението на ОПРР 2014-2020 г., както и отчет на Годишен план за действие за мерки по информиране и комуникация за 2021 г. и проект на Годишен план за 2022 г.

 В края на заседанието бяха представени напредъкът в подготовката на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.. През новия програмен период за първи път ще бъдат подкрепяни интегрирани териториални инвестиции в прилагания нов регионален подход. Основен елемент ще бъде проектите изпълнявани в партньорства, при прилагане на принципа „отдолу-нагоре“, с цел отчитане на мнението на местните общности и постигане на ефекти на по-голяма територия с по-голямо население.

 Регионалните съвети за развитие ще бъдат с разширени функции и  променена структура, която ще дава възможност изборът на инвестиции със средства от различните финансови източници да се осъществяват на регионално ниво, съобразено със спецификите на територията и възможностите за развитие.Обратно към списъка с Новини
 
Избрани новини