Архив новини
03.02.2023 Анализ на нередностите, установени от Одитния орган при извършените през 2022 година проверки на проекти.

УО на ОПРР публикува ежегодния Анализ на нередностите, установени от ИА "ОСЕС" при извършените през 2022 г. одитни ангажименти по програмите, съфинансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Анализът може да бъде използван като инструмент за запознаване с подхода на Одитния  и орган, съответно на Управляващия орган, базиран на практиката на Европейската комисия, както и като основа за предприемане на подходящи корективни действия от страна на бенефициентите при управлението на проекти и провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки.

Обратно към списъка с Новини
 
Избрани новини