Архив новини
НОВ СРОК (31.03.2023) ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДБФП В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ
17.02.2023 НОВ СРОК (31.03.2023) ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДБФП В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ

Управляващият орган на ОПРР информира всички свои бенефициенти, че се актуализира срокът за подаване на искания за изменения на АДБФП чрез  допълнителни споразумения (анекси), свързани с актуализиране на стойността на разходите за СМР - в резултат на инфлация, финансирани от БФП по АДБФП на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както следва :

Бенефициентите по ОПРР могат да подават през ИСУН 2020 в срок до 31.03.2023 г. включително искания за изменение на АДБФП, свързани с актуализиране на стойността на разходите за СМР - в резултат на инфлация, финансирани от БФП по АДБФП, при съобразяване с детайлните изисквания и при постигане на пълно съответствие с:

  1. УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020Г. НА ОСНОВАНИЕ ИНДЕКСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРИ ИНФЛАЦИОННИ ПРОЦЕСИ. 
  2. УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020Г. (ОПРР) ПРИ ДБФП, НЕПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ, ПРИЕТА С ПМС № 290 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

Обратно към списъка с Новини
 
Избрани новини