Важни съобщения
19.12.2019 УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, уведомява своите бенефициенти и партньори относно преместването на своята дейност в нов офис  на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9, считано от 19 декември 2019 година.

Заедно с отделите на централно ниво, в новата офис сграда ще се помещава и регионален отдел „Югозападен район“.

Телефонните номера на административната структура ще останат без промяна.

УО моли всички свои бенефициенти и партньори да изпращат цялата кореспонденция, адресирана до УО на ОПРР на горепосочения адрес.

Обратно към списъка с Важни съобщения